Wanneer je een barcode wilt drukken moet deze aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Hiermee voorkom je dat 

deze na het drukken van het etiket niet goed leesbaar is. 


Let bij het aanleveren van barcodes in het ontwerp op de volgende punten: 


Hoogte 


Kort de hoogte van een barcode niet in. De verhouding tussen de hoogte en de breedte van een barcode blijft altijd gelijk. Door het inkorten van de hoogte van een barcode is deze mogelijk niet meer goed te scannen vanuit verschillende hoeken. 


Afmeting 


De afmetingen van EAN-13 en EAN-8 zijn nauwkeurig gespecificeerd. Voor de EAN-13 barcode kun je bij 100% een afmeting van 22.85mm x 37.29mm aanhouden. Voor de EAN-8 is dit 18.23mm x 26.73mm. 


Natuurlijk kan het zo zijn dat de barcode groter of kleiner weergegeven moet worden. Gebruik hiervoor een vergrotingsfactor. Verklein de barcode niet meer dan 80% en vergroot de barcode niet meer dan 200%. De verhouding tussen de breedte en de hoogte blijven hetzelfde. 


DPI 


Kies altijd voor een barcode met een resolutie van minimaal 300 DPI, dit zorgt ervoor dat de barcode goed leesbaar blijft. Gebruik bij voorkeur een vectorbestand als barcode, hiermee is het zelfs mogelijk om de barcode tot 60% te verkleinen. 


Contrast 


Om de barcode goed te kunnen scannen is een hoog contrast belangrijk. Plaats bij voorkeur de zwarte barcode op een witte ondergrond. Ook raden wij aan om de barcode de kleur 100% zwart te geven.